به گزارش صبح توس؛  همزمان با عید سعید غدیر خم، با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برنامه های متنوع این روز با تهیه و توزیع غذای گرم، برپایی ایستگاه های صلواتی و اردوهای جهادی کمک به محرومین در رشتخوار دنبال شد.