مجید مسرور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خلیل آباد در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار داشت: اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان خلیل آباد یک نیروی اجرایی بیشتر ندارد و ماموریت این نیروی اجرایی را در حوزه سلامت و بازدیدهای مشترک مشخص شده است.

وی همچنین در ادامه از فرهنگ ‌سازی برای رعایت موازین بهداشتی در بین کسبه و بازاریان شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس بازدیدهایی که از سطح بازار صورت گرفت و گزارشاتی که واصل شد بالغ بر 70 درصد بازاریان از ماسک استفاده می کنند که این امر نقش به سزایی در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دارد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خلیل آباد با بیان اینکه مطمئناً بر رعایت تمام پروتکل های بهداشتی توسط واحدهای صنفی سطح شهرستان تاکید داریم، تصریح کرد: دو واحد نانوایی و یک واحد صنفی آرایشگاه مردانه که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کردند با حضور رئیس تعزیرات حکومتی پلمپ شد.

وی با تاکید بر اینکه بازدیدهایی که انجام می شود در کل شهرستان است و تنها به شهر خلیل آباد اکتفا نشد و بازار شهر کندر و روستاهای سطح شهرستان  نیز مورد بازدید قرار گرفت، اذعان کرد: واحدهای صنفی هستند که در سطح شهرستان روزانه بالغ هزار ماسک تولید می کنند و این آمار جدای از کارگاه های تولید ماسک ارگان های دیگر است.

انتهای پیام/