ڪاظم ڪامیاب مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رشتخوار در گفت و گو با صبح توس؛گفت: در راستای تجهیز خانه موزه قرائی ۹شئي تاریخی توسط شهروندان شهرستان رشتخوار به خانه موزه قرایی اهداء گردید، وی با بیان اینکه این اشیاء شامل ۵ ظرف سفالی در ابعاد مختلف،۲ خمره سفالی، یڪ جلد ڪلام الله مجید و یڪ ظرف فلزی می باشند.

ڪامیاب با بیان اینڪه این اشیاء توسط آقایان محمود ذباح، حسن فائزی، علیرضا یاری و خانم صبوری به خانه موزه قرائی اهداء گردید افزود:این اشیاء مربوط به دوره صفوی و قاجار می باشند ڪه اقدامات مرمتی این اشیاء بر اساس آسیب شناسی انجام و سپس در خانه موزه قرائی به نمایش گذاشته می شوند.

وی با بیان اینڪه از ابتدای تجهیز خانه موزه قرائی تاكنون حدود ٣٤ شئي تاریخی توسط شهروندان و دوستداران حوزه فرهنگ به خانه موزه قرائی اهداء شده است افزود: این اشیاء تاریخی پس از ثبت جهت نمایش در خانه موزه قرائی با درج نام اهداكنندگان به نمایش گذاشته خواهند شد.انتهای پیام/