حجت الاسلام جواد نیک بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ در خصوص اقدام جنگنده‌های نظامی آمریکا، اظهار داشت: نزدیک شدن هواپیمای نظامی طبق پروتکل های هوا و فضا و هواپیمایی بین المللی ممنوع است و این ها به دنبال این هستند به جای اینکه رعب و وحشت را در دستگاه های نظامی ایجاد کنند به سمت عموم مردم برده اند.

وی با بیان اینکه ما معتقد هستیم که آمریکایی‌ها به جای اینکه بخواهند نزدیک پادگان های نظامی شوند نزدیک هواپیماهای مسافربری شدند و دنبال فاجعه آفرینی و حاشیه سازی برای ایران هستند، خاطرنشان کرد: آنها قطعاً توان مقابله نظامی با کشور اسلامی ایران ندارند و به دنبال این هستند که ایران را دچار حاشیه سازی کنند.

نماینده مردم ترشیز با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قطعاً به صورت یکپارچه این اقدام را محکوم می کند و از دستگاه های امنیتی و نظامی هم تقاضای مقابله به مثل را حتماً خواهد داشت، تصریح کرد: مقابله به مثل نه به معنای اینکه به مانند آنها عمل کنیم حتماً برخوردهای قانونی و دیپلماسی با کشور متخاصم قطعاً انجام خواهیم داد.

وی همچنین در پایان اذعان کرد: آمریکایی ها از اینکه بخواهند نزدیک مراکز نظامی شوند هراس دارند و به همین منظور نزدیک هواپیمای مسافربری شدهاند.

انتهای پیام/