2020-08-13 | 1399/05/23

فصل برداشت میوه‌های تابستانی از باغات ازغد

روستای تاریخی ازغد از توابع شهرستان طرقبه شاندیز یکی از روستاهای زیبا و بکر منطقه طرقبه در دامنه رشته کوه های بینالود است که برداشت محصولات باغی در آن صورت می‌گیرد.