به گزارش صبح توس؛ محسن مروی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان مشهد صبح امروز در نود و هشتمین جلسه شورای شهر مشهد گفت: بهزیستی مربوط به حوزه اجتماعی تخصص محور بوده که بر اساس برنامه ششم متولی سلامت اجتماعی است و 154 فرآیند خدمتی داریم که قبل از تولید تا فوت به افراد جامعه و معلولان و سایر اقشار تعریف شده خدمت ارائه می شود.

وی با اشاره به حضور جمعیت 47 درصدی استان در مشهد افزود: 3 درصد جامعه هدف بهزیستی کشور در مشهد هستند و 3 درصد معلولان مشهد بیش از 52 هزار خواهد شد و بخش دیگری از حامعه زنان سرپرست خانوار هستند که حدود 36 درصد زنان سرپرست خانوار استان در مشهد هستند.

رئیس اداره بهزیستی مشهد اظهار کرد: ماهانه بیش از 6 میلیارد تومان در قالب مستمری کمک رسانی صورت می گیرد و البته 13 نوع خدمت به بخش غیردولت قرار است واگذار شود و بیش از 1000 مرکز غیردولتی در مشهد فعالیت دارند.

وی با اعلام اینکه بیشترین معلول در مشهد بخش جسمی حرکتی و معلولیت ذهنی هستند افزود: 29 درصد معلولان در وضعیت خیلی شدید هستند و باید توجه ویژه به این دسته شود که البته با غربالگری ها در حوزه پیشگیری از معلولبت بر اساس آمار خوب عمل شده است.

مروی تصریح کرد: مقرر شده ازدواج های شهر مشهد به صورت غربالگری انجام شود و اگر مشکلات ژنتیکی دیده شود ازدواج انجام نشود تا کاهش معلولیت ها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در مراکز توانبخشی حدود 4 هزار نفر در مشهد نگهداری می شود افزود: 4 مرکز توانبخشی در مشهد آلوده به کرونا شدند که نسبت به متوسط کشوری شرایط خوبی در این زمینه داریم.

رئیس اداره بهزیستی مشهد خاطرنشان کرد: هزینه های درمانی در بهزیستی حجم زیادی را شامل می شود و خدمات توانبخشی به کلیه نقاط شهر و روستا در مشهد برده شده و صد در صد روستا را پوشش داده است.

وی افزود: متوسط سن زنان سرپرست خانوار در مشهد در حال کاهش است و نزدیک به 30 سال است که در گذشته نزدیک به 50 سال بود و سالی 9 هزار نفر به تعداد زنان سرپرست خانوار مشهد افزوده می شود.

مروی با اعلام اینکه 40 مرکز نگهداری کودکان بدسرپرست در مشهد وجود دارد ادامه داد: فرآیند واگذاری فرزند تسهیل شده است و در سال گذشته 226 نفر به خانواده های جایگزین واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار آسیب های شهر مشهد در حال افزایش است و رصد و مداخله کامل داریم  افزود: اورژانس اجتماعی شبانه روزی فعال است و 31 هزار تماس با اورژانس اجتماعی داشتیم که نسبت به سال گذشته 20 برابر شده است.

رئیس اداره بهزیستی مشهد گفت: اکثر مراکز توانبخشی و ارائه خدمت استیجاری است و با توجه به افزایش هزینه های اجاره باید اقدامی شود تا در زمینه ارائه خدمات در سال های آینده مشکل نداشته باشیم لذا باید نقاطی برای استقرار این مراکز تعریف شود.

وی افزود: مسکن مددجویان دچار مشکل است و اقتصاد و بازارچه های اشتغال می تواند برای مددحویان کمک رسانی داشته باشد.

انتهای پیام/