حسین سنجرانی فرماندار خواف در گفت و گو با خبرنگار صبح توس؛  گفت: طرح لوله گذاری و آبرسانی به 15 روسنای بخش مرکزی خواف بر اساس اعلام اداره آبفای این شهرستان حدود 3 میلیارد تومان برآورد شده که طبق پیش بینی ها مدت زمان اجرای آن باید 6 ماهه انجام شود.

فرماندار خواف در تکمیل این خبر، افزود: در این طرح با یک کار مثلثی اقتصادی با مشارکت مردم تا این لحظه هزینه برآور شده زیر یک میلیارد تومان پیش بینی شده، چراکه حدود 800 نفر نیروی کارگری برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کردند.

سنجرانی در ادامه یادآور شد: ما برای گودبرداری، لوله گذاری و خاک برداری هزینه نمی کنیم چراکه این کار جمعی و با مشارکت مردمی محقق شده و بر این اساس پروژه ظرف کمتر از 2 ماه انجام خواهد شد.


فرماندار خواف درپایان، افزود: با توجه به کارهای جهادی ابتدای انقلاب رویکرد ما احیای مجدد طرح ها با استفاده از کمک های مردمی است و ما دنبال تفکر جهادی اول انقلاب هستیم.

اانتهای پیام/