به گزارش صبح توس حجت الاسلام سید قاسم بعقوبی، امام جمعه نیشابور صبح امروز در این مراسم افتتاح دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: برای توسعه در هر جامعه ای نیازمند نیروی انسانی توسعه یافته هستیم.

وی افزود: بدون انسان های توسعه یافته پیشرفت می‌سر نمی گردد و دانشگاه به عنوان بستر پرورش انسان‌های توسعه یافته شناخته می شود.

یعقوبی بیان داشت: دانشگاه مرکز توانمندسازی و تقویت بنیه علمی انسان‌ها هست و تمام قدرت سیاسی، اجتماعی و نظامی با پیشرفت در علم ممکن خواهد شد.

وی ادامه داد: اما همیشه در کنار این قدرت ها باید اخلاق را مد نظر داشت در غیر این صورت قدرت به فساد خاتمه می یابد.

املم جمعه نیشابور اضافه کرد: به همین دلیل است که در دین مبین اسلام به تعالیم دینی مبتنی بر تزکیه توجه ویژه شده است و تزکیه در کنار تعلیم قرار داد.

یعقوبی اضافه کرد: پناهگاه معنویت در دانشگاه آزاد، نهاد مقدس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری خواهد بود.

امام جمعه نیشابور تاکید کرد: دانشگاه مرکز و علمی و فرهنگی جامعه است و ضروری است که ارتباطات این مرکز با سایر نهادهای فرهنگی برقرار شود.

وی گفت: دانشگاه باید درون نگری و برون نگری را توامان با هم داشته باشد، با پرورش انسان های توسعه یافته درون‌پروری و با برنامه‌ریزی با توجه به نیازهای جامعه برون‌نگری دانشگاه باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدایت، حمایت و نظارت رسالت‌های اصلی دفتر نهاد نمایندگی در دانشگاه آزاد اسلامی است، طبق آمار سهم این دانشگاه از دانشگاه دولتی در بخش تربیت و پرورش مدیران بیشتر بوده است.

جعفر سعیدی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور نیز گفت: دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی پایگاهی برای هدایت تشکل‌های دانشجویی است.

وی افزود: جایگاه فرهنگی دانشگاه آزاد نیشابور در سطح استان و ملی جایگاهی متعالی است که امیدواریم با تاسیس این دفتر شاهد ارتقای بیش از پیش آن باشیم.

سعیدی بیان داشت: امیدواریم با عادی شدن فضای کشور بعد از ویروس کرونا این نمایندگی وظایف خود را قوی تر انجام دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور اضافه کرد: این نهاد می تواند در حال حاضر با استفاده از ظرفیت فضای مجازی نیز به سمت اهداف خود حرکت کند.