2020-07-06 | 1399/04/16

توزیع 500 سبد معیشتی همزمان با رحلت امام خمینی(ره) در رشتخوار

رشتخوار_ صبح امروز در ادامه رزمایش کمک مومنانه و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای چندین بار بیش از 500 سبد معیشتی به ارزش بیش از 250 میلیون تومان به همت آستان قدس رضوی و دفتر خادمیاران رضوی در رشتخوار بین محرومین این شهرستان توزیع شد.