محمود شبان، مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار داشت: برداشت جو طی روزهای اخیر در خلیل آباد آغاز شده و حداقل تا پایان خردادماه تداوم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امسال 440 هکتار از مزارع کشاورزی خلیل آباد زیر کشت محصول جو رفته بود، خاطرنشان کرد:  کمباین های بومی و مهاجر در شهرستان از اول خرداد برداشت جو را انجام می دهند.

مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد نصرت ، والفجرو ریحان را ارقام کشت شده جو در اراضی کشاورزی شهرستان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اهمیت کشت ارقام جدید در منطقه در سال جاری دو مزرعه تحقیقی ترویجی مقایسه ارقام و لاین های امید بخش جو در سطح شهرستان ایجاد شد که در سالهای آینده از ارقام مطلوب این طرح ها جهت کشت استفاده می شود.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری پیش بینی می شود 1000 تن جو با متوسط عملکرد 2/2 تن در هکتار از مزارع شهرستان برداشت شود، اذعان کرد: با توجه به بارندگی های مطلوب سال جاری امیدواریم که افزایش عملکرد داشته باشیم.

شبان نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی هر کیلوگرم جو را 16300 ریال عنوان کرد و افزود: در راستای تسهیل خرید و حذف دلالان اطلاعات کلیه بهره برداران در سامانه پهنه بندی ثبت تا بر اساس اطلاعات ثبتی محصول کشاورزان خریداری شود.

انتهای پیام/