2020-07-04 | 1399/04/14

رونمایی از سند «ثبت ملی منظر طبیعی هفت حوض» در فهرست میراث طبیعی ملی

طی مراسمی با حضور معاون زیارت و گردشگری استانداری خراسان رضوی، شهردار مشهد، جمعی از اعضای شورای شهر، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیرکل سازمان محیط زیست استان، سند «ثبت ملی منظر طبیعی هفت حوض» در فهرست میراث طبیعی ملی رونمایی شد.