مهدی خالقی در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ از تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی درگز خبر داد و اظهار کرد: هرگونه ایجاد بنا، گود برداری، پی کنی، دیوارکشی، استقرار کانکس و آلاچیق، استخر ذخیره آب و ....از مصادیق تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده و جرم محسوب میگردد.

وی عنوان کرد: طبق تبصره یک ماده یک قوانین مربوط به بخش کشاورزی، مالکین زمین های زراعی می توانند در سطح مزارع خود تغییر کاربری داشته باشند، به شرطی که طرحی در راستای تولید به این مدیریت ارائه کنند؛ به این معنی که برای مثال زمین خود را از کاربری کشاورزی به گلخانه، دامداری، پرورش ماهی، باغ یا امثالهم تغییر دهند.

مدیر اداره جهاد کشاورزی درگز تبیین کرد: پس از اینکه طرح توجیهی به اداره جهاد رسید، کارشناسان بخش های مختلف این اداره ضمن بازدید و بررسی شرایط مزرعه و نوع تغییر کاربری، مجوزهای لازم را صادر خواهند کرد؛ تاکنون در شهرستان درگز برای کاربری های مختلفی همچون دامداری و احداث باغ مجوزهایی صادر شده است.

 خالقی تصریح کرد: اما در این میان افرادی هستند که بدون اخذ مجوز و برای موارد غیر تولیدی، اقدام به ساخت و ساز بنا در اراضی خود می کنند؛ این افراد که غالبا در اداره جهاد دارای پرونده هستند، متاسفانه به اخطارها هم توجهی ندارند.

وی افزود: لذا با استناد به موارد بیان شده، جهاد کشاورزی طبق قانون مکلف به توقف عملیات و انعکاس به مراجع قضایی جهت اخذ دستور قلع و قمع و اعاده زمین به حالت اولیه می شود؛ چرا که اگر اینگونه ساخت و سازها متوقف نشود قطعا در آینده زمینی برای کشت و کار نخواهیم داشت و کشور با یک معضل بسیار بزرگ مواجه خواهد شد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی درگز گفت: در همین راستا دو فقره ساخت و ساز غیر مجاز و بدون کسب مجوز که در اراضی کشاورزی شهرستان بنا شده بود، با دستور مقام قضایی و توسط اداره امور اراضی شهرستان قلع و قمع و تخریب شد.

خالقی تاکید کرد: شهروندان گرامی و مالکین زمین های کشاورزی باید پیش از هر گونه تغییر کاربری، جهت اخذ مجوز به اداره امور اراضی شهرستان مراجعه کنند؛ در غیر اینصورت اقدام آنها جرم محسوب شده و طبق قانون برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/