به گزارش صبح توس؛در جلسه امروز شورای اسلامی شهر سبزوار که با 6 دستور کار ازجمله طرح سؤال دو عضو شورا از شهردار سبزوار برگزار شد و رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار 21 مورد سؤال را قرائت کرد.

پس از قرائت دستور کار جلسه توسط رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار و باوجود مخالفت اکثریت اعضای شورا، وی موضوع طرح سؤال از شهردار سبزوار را به رأی گذاشت که با مخالفت اکثریت اعضای شورا رأی نیاورد.

گفتنی است شهردار سبزوار به دلیل اعتراض به اینکه ترتیبات مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 75 از سوی دو عضو شورا رعایت نشده بود، در جلسه امروز حضور نیافت و همچنین شهردار سبزوار به‌صورت مکتوب موضوعات فوق را به اطلاع شورای اسلامی شهر رسانده بود.

6 عضو شورای اسلامی شهر سبزوار نیز در این جلسه به دلیل عدم رعایت روال قانونی طرح سؤال از شهردار سبزوار اعتراض خود را به اطلاع رئیس شورای شهر رساندند و اکثریت اعضای شورا معتقد بودند که دستور کار طرح سؤال از شهردار خارج از روال قانونی است.

پس‌ازاین موضوع جلسه شورا با دستور کارهای دیگری ادامه پیدا کرد  و چندین بار به جدال لفظی میان اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار همراه بوده شد

چندی است که موضوع سوال از شهردار توسط دو عضو شورا سبب شده است تا جلسات شورای شهر سبزوار حواشی متعددی داشته باشد که البته باید دید چرا این دو عضو شورا سعی نمیکنند تا مراتب قانونی را برای سوال خود پیگیری کنند.

انتهای پیام/