ابراهیم قاسم پور، فرماندار خلیل آباد در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار داشت: اقدام نابخردانه آمریکا در تحریم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کار جدیدی برای ملت ایران نیست ولی با این اقدامات ما شاهد پایان و فرجام نظام بین الملل تحت رهبری آمریکا در دنیا و از آن طرف شاهد اقتدار ایران اسلامی با پهلو گرفتن کشتی خود با پرچم برافراشته کشورمان در حیات خلوت آمریکا یعنی ونزوئلا هستیم.

وی با بیان اینکه با این اتفاق ما شاهد شروع یک نظم آسیایی به جای نظم آمریکایی خواهیم بود و این اتفاق در پیش چشم جهانیان در حال وقوع است، خاطرنشان کرد: مقامات رسمی اتحادیه اروپا نیز به این موضوع اعتراف کردند و همچنین شیوع ویروس کرونا در دنیا نشان داد که شاهد یک تغییر توازن قدرت از غرب به شرق هستیم و در این چرخش توازن قدرت، سهم ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و فرا منطقه ای بسیار تاثیر گذار هست و در آینده خواهد بود.

فرماندار خلیل آباد با تاکید بر اینکه اقدامات آمریکایی های برای ملت شریف ایران یک اتحاد، انسجام و یکدلی را در حوزه داخلی و عزت و اقتدار ایران را در حوزه های خارجی رقم زده و رقم خواهد زد، تصریح کرد: آمریکایی ها با این اقدامات نابخردمندانه و ناجوانمردانه و وقیحانه ای  تحریم نیروهای سپاه، انتظامی، امنیتی و شخصیت های کشور نشان می دهند که در درون متزلزل هستند.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها با اضافه کردن تحریم های جدید نشان دادند که به اهداف خود در تحریم های اقتصادی یعنی به زانو در آوردن ملت ایران نرسیدند و خود آمریکایی ها به زانو در آمده‌اند، اذعان کرد: کرونا در ایران یک بار دیگر جایگاه اعتماد عمومی دو طرفه ملت و نظام و همچنین اقتدار و مشروعیت نظام در حوزه داخل با رفتن مردم به سمت کمک های مومنانه را ارتقاء بخشید.

قاسم پور با بیان اینکه با تحریم نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی و وزیر کشور اتحاد و یکدلی ما در حوزه داخلی و عزت و اقتدار ایران را در حوزه خارجی تقویت می کند، عنوان کرد: نیروی انتظامی برای ملت ایران عزیز بوده عزیزتر خواهد شد و در دل مردم ایران بیشتر از گذشته جای خواهد داشت و مقتدر بوده و با این پشتوانه مقتدرتر خواهد شد.

وی در پایان تشریح کرد: جان برکفان نیروی انتظامی انقلاب اسلامی در سراسر کشور بدانند که ملت، دولت و نظام آنها را فرماندهان خود می دانند و آرزوی سلامتی، صحت، عزت و اقتدار برای این حافظان از کیان اسلامی و نظم و امنیت عمومی در سراسر کشور داریم.

انتهای پیام/