مولوی عبدالواحد مؤمنی، مدرس عالی حوزه علمیه اهل سنت تایباد در گفت‌وگو با صبح توس، پیرامون تحریم ناجا توسط آمریکا اظهار کرد: برای هر جامعه ای موضوع امنیت آن جامعه حرف اول را می زند چراکه جامعه بدون امنیت نمی تواند رشد و تعالی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در ایران اسلامی برای نظم و امنیت نیروهای انتظامی فعالیت دارد افزود: بر اساس روایات دینی نعمت سلامتی و امنیت برای مردم یادآوری شده است لذا امنیت برای هر حاکمیت مهم و به عنوان خطوط قرمز تلقی می شود.

مدرس عالی حوزه علمیه اهل سنت تایباد گفت: مقوله امنیت برای هر کشوری حائز اهمیت است و آمریکا نیز درصدد ضربه به اقتدار کشور است لذا از طرق مختلف طی این سال ها اقدام کرده است.

مولوی مؤمنی تصریح کرد: جنگ های مختلف و سیاست های مختلف نتوانست آمریکا را به هدفش برساند و امروز تنها راهی که به عنوان آخرین حربه دشمن در حال بهره برداری از آن است تحریم های اقتصادی بوده که از آن نیز نتیجه نگرفتند.

وی افزود: دشمن قصد دارد ظرفیتی که برای جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد شده است و تأثیرگذاری ایران روی توده های منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و از نفوذ و اقتدار ایران که موجب جبهه‌ای در برابر استعمارگران منطقه است و ملت های مظلوم و ستم دیده را پشتیبانی می کند، جلوگیری کند.

مدرس عالی حوزه علمیه اهل سنت تایباد خاطرنشان کرد: جامعه و علمای اهل سنت حسب وظیفه و اعتقاد به میهن و سرزمین همیشه اقدامات مذبوجانه امریکا را محکوم کردند.

وی ضمن اشاره به موضوع امنیت به عنوان مهم ترین امر اجتماعی افزود: حقوق و وظایفی در برابر امنیت کشور داریم و از کسانی که امنیت را برای کشور به ارمغان اوردند حمایت می کنیم.

مولوی مؤمنی ادامه داد: امنیت امروز در ایران اسلامی بر اساس اصل حسن همجواری و عدالت اجتماعی مثال زدنی است و تصمیمات مذبوحانه دشمن همانند گذشته بی نتیجه مانده است.

وی افزود: سیاست های استعماری همیشه اینگونه است که می خواهد مردم را با فریب‌کاری همراه کنند و لذا در اتفاقات مختلف مانند زلزله و سیل در ظاهر قصد کمک رسانی و طرفداری از مردم دارند اما دشمن از طرف دیگر مردم را در مضیقه و تحریم های مختلف قرار می دهد.

مدرس عالی حوزه علمیه اهل سنت تایباد گفت: مردم در دام اقدامات پوپولیستی دشمن نخواهند افتاد لذا در زمینه تحریم ناجا اتفاق مورد نظر دشمن رخ نمی دهد چراکه برای مردم امنیت امری حیاتی است.

وی افزود: جامعه علمای اهل سنت در کنار نیروی انتظامی خواهند بود و بر حسب وظیفه و دستورات شرعی در استمرار امنیت کشور وفادار خواهند ماند.

انتهای پیام