2020-07-13 | 1399/04/23

طبیعت "گرماب" روستای گردشگری سعادت آباد رشتخوار

رشتخوار_ در آخرین ماه از فصل بهار 99، طروات، سرسبزی، جوشش چشمه های آب گرم و سرد، آبشارها و هوای دلنگیز بهاری، زیبایی 2 چندانی به طبیعت کوهستانی این روزهای گرماب در ارتفاعات روستای سعادت آباد رشتخوار بخشیده است.