زهرا بخشی، عضو شورای اسلامی شهر سبزوار در گفت و گو با  صبح توس؛  در خصوص جزییات قانون بهای خدمات پسماندها اشاره به موضوع حذف بهای خدمات پسماند در سبزوار تصریح کرد: قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است و جز قوانین فرادست محسوب می‌گردد و شورای شهر اختیار مداخله در قوانین فرادست را ندارد.

بخشی بابیان اینکه ضمن آنکه شهروندان به‌خوبی آگاه‌اند که ماهیت کار شورا تصمیم‌گیری جمعی است و حرکت حول محور “من” در تضاد با ماهیت شوراست ادامه داد:ازاین‌رو هر چه وعده‌های تبلیغاتی انتخاباتی پررنگ‌تر باشد نشان‌دهنده این است که روحیه کار مشارکتی و احترام به تصمیم‌گیری جمعی، در فرد مبلغ در پایین‌ترین سطح است.

وی با بیان اینکه حذف بهای پسماند در سبزوار تنها یکی شوی تبلیغاتی است تأکید کرد:  قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است، بنابراین بهای خدمات پسماند جایگاه قانونی دارد.

بخشی تصریح کرد:قبل از سال ۱۳۹۱ بهای خدمات جمع‌آوری و دفن زباله، به همراه عوارض نوسازی در یک فیش لحاظ می‌شده و در سال ۱۳۹۱ با توجه به قانون مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، سازمان پسماند شهرداری سبزوار تشکیل و اقدام به تفکیک بهای خدمات پسماند از عوارض نوسازی.

گفتنی است رئیس شورا ی شهر سبزوار در نطقی وعده حذف بهای خدمات پسماند را داده است.

انتهای پیام/