هادی گوهریان، شهردار خلیل آباد در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ با بیان اینکه خلیل آباد به شهر گردشگری استان تبدیل می شود، اظهار داشت: طرح باغ شهر خلیل آباد در مرکز استان مورد تأیید قرار گرفت و برای مراحل نهایی و انجام طراحی به تهران  ارسال شد.

وی با بیان اینکه طرح تلفیقی کوچه باغ های شهر خلیل آباد با خدمات شهری صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: با تهیه این طرح، طرح تفصیلی شهر تغییر خواهد کرد و در قبل که نگاه منظر شهری داشته ایم با استفاده از پتانسیل ها و استعداد های واقعی شهر خلیل آباد به عنوان منطقه گردشگری تغییر می کند.

شهردار خلیل آباد با تاکید بر اینکه برای مهیا شدن اقامت های بوم گردی، خانه بهشت یکی از خانه های نادر در استان خراسان به مبلغ 2 میلیارد اواخر سال گذشته تملک شد، اذعان کرد: طرح منزل اسلامی هم به همین شکل در حال تملک است که این دوطرح در داخل شهر به عنوان اقامتگاه بوم گردی می تواند از نقاط مثبت در مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/