2020-08-06 | 1399/05/16

مرحله پنجم رزمایش کمک مومنانه در کوهسرخ برگزار شد

300 بسته غذایی به ارزش 60 میلیون تومان در مرحله پنجم رزمایش کمک مومنانه بین افراد نیازمند کوهسرخ توسط حوزه های مقاومت بسیج شهرستان توزیع شد. عکس: سید حجت طباطبایی