نسرین شیبانی، مدیر تعاون روستایی تربت حیدریه در گفت و گو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار کرد: با ابلاغ وزیر وقت جهاد کشاورزی در ۸ ابان پارسال مبنی بر خرید حمایتی زعفران از کشاورزان، شهرستان تربت حیدریه بعنوان مرکز خرید حمایتی انتخاب و در ادامه ۱۸ مرکز خرید در سطح استانهای خراسان دایر شد.

وی حجم خرید حمایتی زعفران از کشاورزان در سطح استان را ۶۸ تن و ۸۲۵ کیاو گرم و به مبلغ ۶۴۲ میلیارد و ۵۰۹ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان ۱۱ تن و ۶۰۹ کیلو گرم زعفران به مبلغ ۱۱۲ میلیارد تومان به کشاورزان تربت حیدریه تعلق دارد که ۳۷ درصد حجم تولید شهرستان را شامل می شود.

شیبانی بیان کرد: از این میزان خرید در تربت حیدریه ۵ تن و ۴۶۷ کیلوگرم زعفران نگین و یک تن و ۳۰۰ کیلو گرم شبه نگین از کشاورزان خریداری شده که به لحاظ کیفیت، دقت و سرعت در سطح استان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

مدیر تعاون روستایی تربت حیدریه به مطالبات پرداختی کشاورزان اشاره کرد و افزود: پرداختی ها برای ۲ تن و ۳۵۱ کیلو گرم در تاریخ اول آدرماه ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به میزان ۵۰ درصد این حجم برای کشاورزان واریز شده است.

وی اظهار کرد: در تاریخ ۲۰ دیماه برای ۴ تن و ۱۶۲ کیلو گرم مبلغ ۴۰ میلیارد و ۹۹۷ میلیون تومان به حساب کشاورزان واریز شده و مابقی مطالبات زعفرانکاران به میزان ۵ تن و ۱۲۲ کیلو گرم به مبلغ ۴۷ میلیارد تومان طبق مصوبه کارگروه سازمان حدود ۲۵ درصد آن در دهه آخر بهمن ماه پارسال به حساب زعفرانکاران واریز شد.

شیبانی خاطر نشان کرد: همچنین در اسفندماه دو مرحله واریزی به حساب کشاورزان انجام شده که بخشی از آنان تا ۵۰ درصد و بخشی نیز تا ۴۲ درصد مطالباتشان پرداخت شد.

مدیر تعاون روستایی تربت حیدریه افزود: روز گذشته ۱۹ فرودین ماه بخشی از مطالبات زعفرانکاران نیز پرداخت شده که بر اساس این پرداختی ها آن دسته از کشاورزانی که تا ۵ کیلوگرم زعفران به سازمان تحویل دادند بصورت کامل مطالباتشان پرداخت شده و کشاورزانی که ۱۵ کیلوگرم زعفران تحویل دادند طی ۱۰ روز آینده مطالباتشان پرداخت و آن دسته از زعفرانکارانی که بالای ۱۵ کیلو گرم زعفران تحویل دادند تا پایان اردیبهشت ماه مطالباتشان تسویه می شود.

از مجموع 70 هزار هکتار اراضی زیر کشت زعفران استان خراسان رضوی، حدود 22 هزار هکتار یعنی معادل 30 درصد آن مربوط به شهرستان تربت حیدریه و زاوه است.

در استان خراسان رضوی 117 هزار خانوار به کشت زعفران مشغول هستند که از این میزان 14 تا 15 هزار خانوار در تربت حیدریه و بیش از 20 هزار خانوار در زاوه به این کار اشتغال دارند.

انتهای پیام/