مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد مشهد در گفت و گو با خبرنگار صبح توس؛  در خصوص راهکارهایی برای حمایت از کسب و کارها در شرایط امروز جامعه اظهار داشت: مردم و دولت در این شرایط به وجود آمده حاصل از کرونا ویروس هر کدام یک وظیفه دارند؛ مردم ضمن در خانه ماندن باید کاربری فضای کسب و کار خود را از سنتی به الکترونیکی تغییر دهند و همچنین بازار سرمایه نیز فرصت مناسبی برای زمان ماندن در خانه است زیرا هم سود دهی خوبی دارد و هم اگر آموزش های لازم ببینیم می توانیم به ماندن در خانه و پایبندی بیشتر به این شعار عمل کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وظایف دولت در این شرایط، تصریح کرد: دولت باید بپذیرد که سیاست اقتصادی نئو لیبرالی در زمان های شبیه کرونا محکوم به شکست هستند و در اولین گام دولت باید به بحران کسری بودجه شدید تن دهد.

منصوری بیدکانی با تاکید بر اینکه یک کسری بودجه پیش بینی شده حدود بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان در بودجه 99 قبل از افت نفت داشتیم، اذعان کرد: هم اکنون با افت قیمت نفت این کسری بودجه  و کسری ارزی افزایش پیدا خواهد کرد و اگر بخواهیم در این زمان با تخصیص چند هزار میلیارد اضافه منابع اضطراری بودجه ای برای مقابله با کرونا وارد گود شویم مطمئناً در گام اول یک ضربه تورمی مازاد بر تورم پیش رو خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در اولین گام عملیاتی بایستی در حدود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان با جابجایی ردیف های بودجه در همین بودجه موجود منبع آفرینی برای یکسری اقدامات اقتصادی  ضروری جهت حفظ جان مردم داشته باشیم، عنوان کرد: یعنی دولت نباید استقراض داشته باشد بلکه از همین بودجه موجود منبع برای این امر تولید کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه چون ما شاهد کاهش تقاضا و ورشکستی در اقتصاد هستیم دولت در ضمن کاهش هزینه های خود به توزیع دموکراتیک فروش حداقل نفت حرکت کند، تشریح کرد: دولت باید با پرداخت های بلاعوض یا وام هایی با تنفس بالا یکسری کارهای کوچک را جلو ببرد و اگر به دنبال جهش تولید هستیم به بنگاه هایی تولید کننده از محل اغماض حق کارفرما یا معوق کردن مالیات ها بدون در نظر گرفتن جریمه به بحث تولید هم کمک کند.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: جهش تولید زمانی رخ می دهد که سیاست گذاران اقتصادی در مجلس و دولت با به کارگیری سرمایه انسانی مولد و کار آمد زمینه بومی شدن دانش و فناوری وارداتی را از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و صنعتی فراهم کند.

منصوری بیدکانی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی که اگر اغماض از یکسری حقوق از سمت دولت رخ ندهد جهش تولید به عنوان یک شعار باقی خواهد ماند، بیان کرد: دولت باید بپذیرد که پایه پولی تغییر خواهد کرد ولی ما بین جان مردم و تورم مجبور هستیم تورم رو بپذیریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت با این آگاهی که پایه پولی تغییر خواهد کرد  باید میزان یارانه ها را در این شرایط افزایش دهد.
انتهای پیام/