به گزارش صبح توس؛ سبد اقلام غذایی با مشارکت مردمی و خیران و پویش مردمی علیه کرونا خلیل آباد تهیه و  جهت توزیع در بین نیازمندان، کارگران محروم و خانواده های درگیر با بیماران کرونا بسته بندی شد.

دانلود

انتهای پیام/