2020-06-05 | 1399/03/16

ضدعفونی اماکن عمومی کوهسرخ توسط جهادگران سلامت

کوهسرخ - قرارگاه مردمی بهداشت شهرستان کوهسرخ با حضور جهادگران مردمی سلامت و جوانان انقلابی کار ضدعفونی و گندزدایی اماکن عمومی و مناطق کوهسرخ را برعهده دارد. عکاس: سید حجت طباطبایی