به گزارش صبح توس؛ آنچه در پیش روی شماست جلوه ای از شکوفه های بهاری شهر کدکن در تربت حیدریه است.

عکاس؛ مجید رفیعی