محمد اسماعیل نصرآبادی در گفت و گو با صبح توس گفت: از امروز صبح تمام مسیرهای منتهی به بخش توریستی زبرخان مسدود شد. با اجرای این طرح کلیه مسیرهای دسترسی و ورودی به بخش زبرخان از محور مشهد به نیشابور به استثنای دو ورودی اصلی شهرهای قدمگاه و خرو مسدود شده است و در ورودی این دو شهر نیز اقدامات کنترلی و مراقبتی در حوزه بهداشت و درمان اعمال شده است.

وی گفت: با تمهیدات صورت گرفته از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون در هیچ نقطه شهری و روستایی بخش پذیرای هیچ مسافر و گردشگری نبوده ایم.

معاون سیاسی فرمانداری نیشابور تاکید کرد: بخش زبرخان به دلیل وجود مناطق گسترده تفریحی، امکان انتخاب شدن به عنوان مقصد دوم مسافران را بعد از مشهد داشت و این باعث نگرانی مردم شده بود بنابر این  چنین تصمیم گرفته و اجرا  شد.

انتهای پیام/