2020-07-11 | 1399/04/21

کنترل و تب سنجی مقابله با ویروس کرونا در مبادی ورودی شهر خلیل آباد

خلیل آباد - طرح تب سنجی در مبادی ورودی شهر خلیل آباد با همت پویش مردمی مبارزه علیه کرونا، بهداشت و درمان و گروه های جهادی بسیج در حال اجرا است و افراد دارای تب بالا و دارای علائم، شناسایی و به مراکز درمانی راهنمایی می‌شوند.