جواد اشترایه مدیر شبکه بهداشت و درمان رشتخوار صبح امروز در گفت و گو با صبح توس گفت: تا 4 فروردین ماه امسال 62253 نفر در سطح این شهرستان به صورت تلفنی و حضوری غربالگری بیماری کووید-19 شدند.

وی در ادامه، افزود: 98 درصد جمعیت شهرستان رشتخوار مورد غربالگری تلفنی بیماری کووید-19 قرار گرفتند. و شهرستان رشتخوار تا کنون موفق به کسب رتبه اول در بسیج ملی کووید -19 در بین شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد شد.

اشترایه یادآور شد: در بسیج ملی غربالگری کووید -19 ، تعداد 205 نفر نیرو (65بهورز،9 مراقب سلامت و 118 نفر از کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار) شرکت داشتند، که به صورت شبانه روزی مشغول به غربالگری بودند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمام واحدهای بهداشتی شهرستان رشتخوارشامل 37 خانه بهداشت ،یک پایگاه سلامت روستایی ،4 پایگاه سلامت شهری و 7 مرکز خدمات جامع سلامت فعال و مشغول به ارائه خدمات به هم میهنان عزیز می باشند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان رشتخوار، افزود: تمام موارد مشکوک و قطعی در شهرستان رشتخوار توسط 8 تیم مراقب سلامت(کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها ،کارشناس بهداشت محیط و بسیج) و8 تیم سالم سازی مداخلات محیط ،کار غربالگری،آموزش به خانواده و اطرافیان افراد مشکوک و قطعی را به عهده دارند و به صورت شبانه روزی در حالت آماده باش و ارائه خدمت به هم میهنان عزیز می باشند.

اشترایه با بایان اینکه کار رصد بیماران نیز در رشتخوار به صورت مجازی دنبال می شود، گفت: کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان رشتخوار با بررسی سامانه سینا نحوه غربالگری، ثبت و پیگیری موارد مشکوک به کرونا را رصد می کنند.

دکتر اشترایه با بررسی آمار مربوط به غربالگری تلفنی جمعیت تحت پوشش این واحدها بر پیگیری دقیق و مستمر موارد مشکوک و بیماران ترخیص شده و خانواده های ایشان تاکید و اظهار داشت: مراقبت از این افراد گام مهمی در پیشگیری از شیوع بیماری در جامعه می باشد.

انتهای پیام/