علی اسماعیل ثانی رئیس صنعت معدن و تجارت رشتخوار در گفت گو با خبرنگار صبح توس؛ در رابطه با فعالیت گشت های نوروزی بازرسین این نهاد، گفت: ما در تمام روزهای تعطیل جوابگوی ارباب رجوع هستیم، طرح ویژه بارسی ایام عید در سطح شهرستان از 15 اسفند تا 15 فروردین آغاز و با قوت ادامه دارد.

وی در همین رابطه افزود: در گشت مشترک امروز بازرسین اداره صمت شهرستان رشتخوار و شبکه بهداشت از واحدهای پروتئینی و غذای آماده سطح شهر ۲ واحد صنفی متخلف در رشتخوار شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان صورت گرفت.

اسماعیلی ثانی همچنین در رابطه با توزیع میوه شب عید گفت: بیش از 20 تن پرتقال و 15 تن سیب همزمان با ایام عید نوروز در بین میوه فروشی های سطح شهرستان توزیع شده که طی چند روز گذشته کاهش 1000 تومانی در بحث عرضه پرتقال طرح تنظیم بازار مورد را داشته ایم.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت رشتخوار از نظارت اداره صنعت معدن و تجارت به همکاری شبکه بهداشت جهت تولید ماسک خانگی در رشتخوار خبر داد و یادآور شد: با توجه به نیاز شهرستان برنامه تولید ماسک به صورت خانگی با استفاده از پارچه های نانو را انشالله در دستور کار داریم که از 5 فروذین با نظارت کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان این تولیدات را به بازار عرضه خواهد شد.

وی در ادامه گفت: یک سود 3 درصدی برای عرضه ماسک های تولیدی و فروش در داروخانه ها در نظر گرفته شده، که انشالله  بتوانیم با اشتفاده از طرفیت بانوان توانمند روستایی این برنامه را در جهت تامین ماسک مورد نیاز شهرستان اجرایی کنیم.

انتهای پیام/