به گزارش صبح توس؛  آمار غیر رسمی انتخابات در خراسان رضوی تا ساعت 10:30 صبح سوم اسفند ماه به شرح تصویر است: 

انتهای پیام/