محمود رزاقی، دبیر هیات نظارت بر انتخابات استان خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با صبح توس اعلام کرد: در همه کشورها طبق قانون، نظارت بخشی از فرآیند انتخاباتی است، در برخی کشورها نظارت توسط احزاب انجام می شود مثل آمریکا، بلژیک، سوییس و کانادا و در بعضی کشورها این امر توسط مجموعه های دولتی انجام می شود مانند انگلیس و در برخی دیگر دادگاه قانون اساسی این وظیفه را بر عهده دارد.

در ایران براساس قانون اساسی نهادی خارج از مجموعه دولت وظیفه نظارت بر عملکرد دولت در انتخابات را بر عهده دارد و این امر  براساس اصل 99 قانون اساسی توسط شورای نگهبان انجام می پذیرد، این نظارت از ابتدای شروع انتخابات یعنی ثبت نام داوطلبین آغاز می شود و این نظارت تا زمان شمارش و اعلام آرا و رسیدگی به شکایات احتمالی کاندیداها ادامه دارد و شورای نگهبان در کنار متولیان اجرایی به فعالیت خود می پردازد.

در انتخابات سال جاری 423 شعبه اخذ رای در حوزه های انتخابیه خراسان رضوی فعالیت می کردند که در این شعب در مجموع 18000 نفر ناظر و در هر شعبه حداقل دو نفر ناظر وجود دارد و در بعضی شعب هم تا 7 نفر ناظر داشتیم، هیچ مرحله ای از انتخابات بدون نظارت نبوده، تمام مراحل مثل چاپ تعرفه ها، انتقال تعرفه ها از بانک ملی به استان، توزیع تعرفه ها در سطح شهرستان ها و شعب نیز با نظارت ناظرین شورای نگهبان انجام شده است.

از آنجا که هر فعالیتی نیاز به آموزش دارد برای رسیدن به خروجی مطلوب، ناظرین شورای نگهبان هم در این راستا حدود 55000 ساعت آموزش دیده اند یعنی به طور متوسط 3.5 ساعت هر یک برای هر یک از ناظرین آموزش های تخصصی و حقوقی که در قانون اساسی ذکر شده در نظر گرفته شده است.

بعد از پایان اخذ رأی، شمارش آرا آغاز خواهد شد که در تمامی این مراحل ناظرین ما به دقت فرآیند را رصد خواهند کرد که تمدید زمان اخذ رای و بالطبع خستگی و عواملی که موجب اشتباهی سهوی در فرآیند شمارش انتخابات می شود را شاهد نباشیم.

انتهای پیام/