به گزارش صبح توس؛ اسامی 27 داوطلب تائید صلاحیت شده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خلیل‌آباد، کاشمر و بردسکن بر اساس آگهی فرمانداری کاشمر، مرکز حوزه انتخابیه خلیل‌آباد، کاشمر و بردسکن به شرح زیر اعلام شد:

1- آقای محمد اسماعیل نیاء فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶

۲ - آقای محمدرضا انبیائی فرزند محمدكاظم كد نامزد ۱۷

3 - آقای حبیب اله بافنده خیابانی فرزند محمدحسن كد نامزد 18

۴ - خانم مهری پالایی فرزند غلامرضا کد نامزد 19

۵ - آقای حبیب‌الله ترشیزیان فرزند احمد كد نامزد ۲۱

۶- آقای رضا جلالی فرزند ابوالقاسم مشهور به کندری کد نامزد ۲۴

۷- آقای محمدرضا خباز فرزند عبدالحسين كد نامزد ۲۶

۸- آقای محمد خبازی فرزند علی‌اصغر کد نامزد ۲۷

۹ - آقای کاظم رحمانی فرزند محمد كد نامزد ۲۹

۱۰ - آقای محمد رسولی ترشیزی فرزند محمدحسین مشهور به رسولی کد نامزد ۴۱

11 - آقای مجید رمضانی فرزند على كد نامزد ۴۵

۱۲ - آقای جلال رمضانی تربقانی فرزند محمد كد نامزد ۴۶

۱۳ - آقای محمدعلی شبیری فرزند میرزا حسینعلی مشهور به ناصر كد نامزد ۵۱

۱۴ - آقای علیرضا شهری فرزند غلامرضا كد نامزد ۵۲

۱۵ - آقای اسماعیل شهمیری فرزند قربانعلی کد نامزد ۵۴

۱۶ - آقای مسعود شوکتی فرزند ولى اله كد نامزد ۵۶

۱۷ - آقای محمدباقر طاهری فرزند ابراهيم كد نامزد ۵۷

18 - آقای عباس عربی فرزند قربانعلی کد نامزد ۵۸

19 - خانم مرضیه فنائی فرزند مهدی کد نامزد ۵۹

۲۰ - آقای محمود قانعی فرزند غلامحیدر کد نامزد ۶۱

۲۱ - آقای جواد کوهسرخی فرزند علي كد نامزد ۶۲

۲۲ - خانم مریم محمدزاده فرزند غلام علي كد نامزد ۶۴

۲۳ - خانم زینب معصومی ظهرآباد فرزند احمد کد نامزد ۶۵

۲۴ - آقای علی منظم اسماعیل پور فرزند محمد كد نامزد ۶۷

۲۵ - آقای محمدباقر نوروزی فرزند محمدحسن كد نامزد ۶۹

۲۶ - آقای جواد نیک بین فرزند على محمد كد نامزد ۷۱

۲۷ - آقای سیدرضا هاشمی بهابادی فرزند سیدعلي كد نامزد ۷۴

طبق اسامی اعلام‌شده، تعداد 4 نامزد زن در کنار 23 کاندیدای مرد در حوزه انتخابیه خلیل‌آباد، کاشمر و بردسکن برای تصاحب کرسی مجلس به رقابت خواهند پرداخت.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، دوم اسفند سال امسال برگزار خواهد شد و ترشیز بزرگ یک کرسی در این مجلس دارد.

انتهای پیام/