به گزارش صبح توس؛ نامه نمایندگان به رئیس جمهور برای مطالبات زعفران کاران، تهدیدها و فرصت های بودجه ۹۹ مشهد، گران فروشی خوراکی در سینما بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.