حسین دلارمیان مسئول ایستگاه هواشناسی رشتخوار، صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار صبح توس، گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون117.1 میلیمتر بارندگی در رشتخوار ثبت شده که این میزان بارندگی در مقایسه با دوره آماری مشابه، افزایش 242 درصدی بارندگی‌ها را نشان می دهد.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه بارندگی ها خوب چند وقت اخیر باعث تقویت آب بندها و رودخانه های فصلی در سطح شهرستان شده است، پیش بینی می شود این عدد و میزان بارندگی تا پایان سال زراعی افزایش داشته باشد.

دل آرمی در ادامه با اشاره به ثبت این میزان از بارندگی در رشتخوار، افزود: این در حالی است که سال زراعی گذشته این میزان از بارندگی تا کنون فقط 34.30 میلیمتر به ثبت رسیده است، که در مقایسه با سال زراعی گذشته 93 درصد افزایش، و در مقایسه با دوره آماری مشابه، 242 درصد افزایش را نشان می دهد.

مسئول ایستگاه هواشناسی شهرستان رشتخوار با اشاره به اینکه بارش باران در امسال از متوسط بلند مدت سالانه نیز بیشتر بوده است، اظهار داشت: با توجه به روند خوب بارندگی‌های اخیر ارزانی این نعمت الهی موجب خوشحالی کشاورزان و به جای آوردن نماز شکر در بین مردم شهرستان شده است.


سرریز شدن بند آبی روستای براکوی رشتخوار در پی بارندگی های خوب اخیر