یوسف بیدخوری، معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در گفت‌وگو با صبح توس در حاشیه نشست خبری معاونت زیارت استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه برای اولین بار در کشور و در استان تشکیل شده است.

وی افزود: این انجمن شامل ۳۴ شرکت تخصصی با موضوع گردشگری سلامت دارای مجوز است و تعامل نزدیک بین دستگاه‌های اجرایی استان با محوریت معاونت زیارت وجود دارد.

معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با اشاره به ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی، میراث فرهنگی و وزارت خارجه گفت: به منظور جلوگیری از آسیب‌های گردشگری سلامت در استان، ساماندهی لیدرها یا راهنماهایی که به صورت غیرمجاز به این عرصه ورود پیدا کرده‌اند اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا باید تمام این راهنماها در سایت اداره میراث فرهنگی ثبت نام کردند و اعلام فراخوان شدند.

بیدخوری با بیان اینکه بیش از ۱۲۰۰ نفر راهنمای گردشگری تا امروز ثبت نام کردند تصریح کرد: برای اولین بار برنامه آموزشی پیش‌بینی و مصوب شده است و تا ده روز آینده اولین دوره آموزشی در مشهد برگزار خواهد شد.

وی افزود: هدف این است که این افراد مجوز و کارت راهنمای تور را از میراث فرهنگی بگیرند تا ادامه فعالیت داشته باشند.

معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی  ادامه داد: افرادی که مجوز نداشتند باید پس از گذراندن آموزش‌ها در سازمان ثبت نام انجام دهند و تحت نظر انجمن فعالیت داشته باشند.

وی افزود: بیش از ۳ هزار نفر افراد در استان هستند که در این عرصه فعالیت دارند و وضعیت فعالیت آینده این افراد در حال بررسی است تا افرادی که دارای صلاحیت هستند کارت راهنمای گردشگری دریافت کنند.

بیدخوری خاطرنشان کرد: افرادی هم که نتوانند کارت مجوز را دریافت کنند با استفاده از شرکت‌های گردشگری ساماندهی این افراد ساماندهی و توانمند خواهند شد.

انتهای پیام/