به گزارش صبح توس؛ طرح زمستانه مشهد شاید وقتی دیگر، ردیف بودجه زیارت در اتاق احیا، تصمیم سران قوا برای پدیده، صعود در سکوت بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.