به گزارش صبح توس؛ نامتان را بر جلوه‌گاه تاریخ شهادت عاشورایی این سرزمین نوشته‌ایم که شما «سلیمانی‌ها»ی این روزگارانید.

مشاهده نماهنگ

گوینده و تدوین: محمدرضا بانصری

تولید واحد چندرسانه‌ای صبح توس