به گزارش صبح توس؛ شوریجه پشت سد بی‌پولی، ایجاد مسیر جدید به شاندیز، نجات حاشیه کلید خورد، بودجه زیارت در ۹۹احیا می شود بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.