به گزارش صبح توس؛ اختراعی که رودست اروپایی ها زد، ۱۳هزار میلیارد تومان طلب مشهد از دولت، حیات ریسکی ۱۳مجتمع ناایمن در مشهد، سفیر مهر خراسان در بلوچستان بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.