به گزارش صبح توس؛ ازدواج صد میلیونی، زخم آسیایی، نفس شهر به شماره افتاده، مشهد دوباره برفی می شود خشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.