2020-02-28 | 1398/12/09

کوهسرخ، زیباترین شهرستان برفی منطقه ترشیز

کوهسرخ - کوهسرخ زیباترین شهرستان برفی منطقه ترشیز در فصل زمستان است به طوری که در حال حاضر جاذبه های یخی و برفی بسیاری زیادی در آن ایجاد شده است. عکاس: سید حجت طباطبایی