به گزارش صبح توس؛ سرانه آموزشی در حاشیه مشهد کمتر از میانگین کشوری، مشهد بدون دخانیات، دلالی ربات ها برای ثبت نام خودرو، سد کنکور مقابل نظام تعلیم و تربیت بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.