به گزارش صبح توس؛ هزاران نفر از نمازگزاران مشهدی امروز پس از اقامه نماز جمعه مشهد در این راهپیمایی وحدت افرین شرکت کردند و خشم و انزجار خویش را از آمریکای جنایتکار و ایادی آن جلوه گر ساختند.

شرکت کنندگان با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا ،مرگ بر اسرائیل و مرگ بر منافق، مسیر باب الجواد حرم مطهر رضوی تا چهار راه شهدا را پیمودند و حمایت خود را از مولفه قدرت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و حافظان نظم و امنیت عمومی اعلام کردند.