به گزارش صبح توس؛ ابراهیم قاسمپور، فرماندار خلیل آباد در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان با بیان اینکه آموزش و پرورش یکی از عظیم ترین سازمان های اجتماعی محسوب می شود و رسالت های بزرگی بر عهده این نظام اجتماعی است ، اظهار داشت: مهمترین رسالت آموزش و پرورش فراهم کردن شرایط برای شکوفایی استعداد های دانش آموزان در بخش های مختلف است.
وی با تاکید بر اینکه نظام آموزش و پرورش یکی از بزرگترین، موثرترین و مهمترین ارکان توسعه است، خاطرنشان کرد: تمام تلاش همه نظام های سیاسی دنیا و کشورهای جهان این است که یک نظام آموزشی کارآمد ایجاد کنند و یا به سمت تقویت نظام آموزشی خود حرکت کنند و برای رسیدن به این مهم از بخش های مختلف استفاده می کنند.
فرماندار خلیل آباد در ادامه تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش بتواند این مهم را محقق کند در فرآیند یادگیری و یاد دهی به بهترین شکل ممکن توانسته یک ساختاری را طراحی کند که هم دانش آموز در شرایط یادگیری قرار گیرد و هم آموزگار و نظام تعلیم و تربیت ساختار یاد دهی را طراحی و برنامه ریزی کند و استفاده مطلوب از سرمایه های اجتماعی را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مشارکت حداکثری یکی از مطالبی است که در دوم اسفندماه مد نظر است و کارکرد آموزش و پرورش در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، اذعان کرد: جلساتی با دانش آموزان رای اولی شهرستان با یک گفتمان متقابل در خصوصی تاثیر گذار بودن رای دانش آموزان در آینده کشور برگزار شد که خروجی های خوبی به دنبال داشته است.
قاسمپور با بیان اینکه اگر بتوانیم دانش آموز را در معرض جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی فعال قرار دهیم قطعا یک مشارکت فعال و هوشمندانه دانش آموز در صندوق اخذ رای به دنبال دارد، عنوان کرد: اگر آموزش و پرورش بتواند کارکرد خود را در این بخش به درستی انجام دهد می تواند مشارکت سیاسی فعالی انجام دهد و به شکوفایی استعداد های دانش آموزی و نقش پذیری خود و یادگیری و درک کردن موضوع کمک می کند.
وی با اشاره به اینکه هوشمندسازی مدارس یکی از بخش هایی است که جای آن در آموزش و پرورش خالی است، تشریح‌کرد: هوشمندسازی یکی از لازمه های مورد تاکید است، کارهایی در شهرستان انجام شده ولی نیاز به کار بیشتر است.
رئیس شورای آموزش و پرورش خلیل آباد با تاکید بر اینکه در طرح افق روشن اقدام ارزشمندی صورت گرفته و استفاده از ظرفیت های مردمی از اهداف برگزاری این طرح است، بیان کرد: طرح افق روشن در جذب خیرین نیز موثر است و باید خیرین را از بخش ساخت و سازها مدارس به سمت مسائل آموزشی سوق دهیم.

۷۰ نفر از فرهنگیان خلیل آباد در سال جاری بازنشسته می شوند / ۲۱۰ رای اولی در خلیل آباد داریم
محمود روشندل، مدیر آموزش و پرورش خلیل آباد در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: 9 هزار و 700 دانش آموز در مقاطع مختلف و در 471 کلاس مشغول به تحصیل در سال جاری شهرستان خلیل آباد هستند.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه رتبه اول و دوم در نیروی انسانی داریم در سال جاری وضعیت سختی را در پیش خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: 26 هزار معلم در خراسان رضوی کمبود داریم که در خلیل آباد این میزان 70 نفر است که در سال جاری بازنشسته می شوند و از چیزی که از جاهای مختلف به خلیل آباد می آیند حدود 10 نفر است.
مدیر آموزش و پرورش خلیل آباد همچنین در ادامه تصریح کرد: حدود 210 رای اولی در مدارس خلیل آباد داریم که 120 پسر و 90 دختر است که به زودی همایشی برای ترغیب این دانش آموزان به شرکت در انتخابات و نقش آنها در آینده کشور برگزار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه طرح افق روشن یک طرحی است که توسط آموزش و پرورش خلیل آباد حول چندین محور برنامه ریزی و در 19 روستا و شهر برگزار شد، اذعان کرد: فرهنگ سازی خوبی در بحث افق روشن انجام شده است و در هر روستا مدیران مدارس، فرمانده پایگاه، امام جماعت، شورا و دهیار، خیرین و معتمدین در جلسات مربوط به افق روشن شرکت می کنند.
انتهای پیام/