2020-01-29 | 1398/11/09

راهپيمايی مردم مشهد در حمايت از جبهه مقاومت و ابراز همدردی با خانواده شهدای حادثه سقوط هواپيما

هزاران نفر از مردم مشهد مقدس در حمايت از جبهه مقاومت و ابراز همدردی با خانواده شهدای حادثه سقوط هواپيما در مشهد راهپیمایی کردند.