به گزارش صبح توس؛ پیاده رو فروشی پا گذاشتن روی حق شهروندان، مصوبه 4/7 میلیاردی برای باغ موزه دفاع مقدس، لغزندگی در بازار میوه و تره‌بار، پایان تلخ با یحیی بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.