به گزارش صبح توس؛ ۲۶۰نماینده برای ۵ کرسی مجلس/ ۸نماینده خراسان رضوی تأیید نشدند/ به نام سردار، رقابت ۳۲داوطلب برای هر کرسی مشهد بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.