به گزارش صبح توس؛ به نقل از اداره کل اطلاع رسانی آموزش و پرورش خراسان رضوی در پی تداوم بارش برف، برودت هوا و یخبندان معابر ، امروز «یکشنبه ۲۲ دی ماه»، مدارس در برخی از شهرستان‌ها و مناطق استان در «نوبت بعد از ظهر» تعطیل است.

کلیه مدارس در تمامی مقاطع (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) در شهرستان‌های تربت جام، باخرز، تربت حیدریه، زاوه ،تایباد ،صالح‌آباد، فریمان، مناطق "کدکن" و " جلگه رخ " تعطیل است.

کلیه مدارس در مقاطع ابتدایی (دوره اول و دوم ) و متوسطه دوره اول در شهرستان‌های قوچان و چناران نیز تعطیل خواهد بود.

همچنین کلیه مدارس مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) در منطقه  گلبهار تعطیل است.

‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در این شهرستان‌ها و مناطق تعطیل خواهد بود.

اطلاعیه شماره 2

در اطلاعیه شماره 2 این اداره کل آمده است: به اطلاع می‌رساند در پی تداوم بارش برف، برودت هوا و با توجه به لغزندگی سطح معابر ، امروز  "یکشنبه ۲۲ دی ماه"، علاوه بر موارد مذکور در اطلاعیه شماره (۱) روابط عمومی آموزش و پرورش استان، کلیه  مدارس مقطع ابتدایی( دوره اول و دوم) و متوسطه اول در نواحی هفتگانه مشهد و منطقه تبادکان در "نوبت بعد از ظهر " نیز تعطیل است.

ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان تعطیل خواهد بود.

مدارس دوره دوم متوسطه در نواحی هفتگانه مشهد و منطقه تبادکان امروز یکشنبه ۲۲دی ماه، در نوبت "بعد از ظهر" ، "یک ساعت زودتر " تعطیل می‌شود.

اطلاعیه شماره 3

تداوم بارندگی‌ها در شهرستان‌های خراسان رضوی سبب شده است که اداره کل اطلاع رسانی آموزش و پرورش خراسان رضوی سومین اطلاعیه برای تعطیلی مدارس استان را نیز صادر کند.

در این اطلاعیه سومی نیز آمده است: به اطلاع می‌رساند در پی ادامه بارندگی‌ها و برودت هوا در برخی از شهرستان‌ها و مناطق استان ، امروز "یکشنبه ۲۲ دی ماه"، علاوه بر موارد مذکور در اطلاعیه شماره (۱) و (۲) روابط عمومی آموزش و پرورش استان مدارس در سایر مناطق در "نوبت بعد از ظهر"  به شرح زیر تعطیل است:

 کلیه مدارس در تمامی مقاطع (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) در منطقه  " رضویه " تعطیل است.

 کلیه مدارس در مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) در شهرستان‌های "خواف" و "نیشابور" نیز تعطیل خواهد بود.

 همچنین کلیه مدارس مقاطع ابتدایی(دوره اول و دوم) و متوسطه دوره اول در شهرستان "طرقبه شاندیز" تعطیل است.

ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در این شهرستان‌ها تعطیل خواهد بود.

تعطیلی مدارس مشهد

با توجه به تداوم بارش برف، لغزندگی و سختی عبور و مرور در معابر سطح شهر، مدارس دوره دوم متوسطه در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان ،امروز یکشنبه "۲۲ دی ماه" در نوبت "بعد از ظهر" تعطیل است.

اطلاعیه‌های احتمالی بعدی نیز از همین طریق اطلاع رسانی می‌شود.