به گزارش صبح توس؛ حاضران و غایبان خراسانی فجر، غصه یک ملت، حق فنی داروخانه ها حق یا ناحق، غافلگیری خراسانی ها با برف و باران بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه‌های امروز استان است.