به گزارش صبح توس؛ مستند #شبی_در_بزرگراه، روایت یکی از سرشبکه‌های اغتشاشات مشهد در فضای مجازی که در بخش سوم مصاحبه با دستگیرشدگان اغتشاشات مشهد منتشر شده است.

برای مشاهده این مستند کلیک کنید