2020-01-22 | 1398/11/02

فصل هزار رنگ پائیز در طبیعت کوهسرخ

کاشمر - زیبایی فصل پاییز در کوهسرخ در حال رخ‌نمایی است و هم اکنون طبیعت این شهرستان با ترکیب رنگ‌های مختلف به یکی از زیبا ترین مناطق کشور تبدیل شده است. عکاس: سید حجت طباطبایی